Aktuální informace z naší ordinace

Aktuální plánovaná dovolená pondělí 27.9.2021.

Naše ordinace vzhledem k nemožnosti zajistit v prostorách polikliniky bezpečné protiepidemické prostředí vůči ostatním návštěvníkům antigenní testy neprovádí.

 

Sledujte prosím informace o možnosti nákazy koronavirem !!!!!!

Rádi bychom oddělili akutně nemocné od ostatních. Proto prosíme akutní nemocné ( bez podezření na nákazu Covid19), aby navštěvovali naši ordinaci v prvních 3. hodinách, ve zbylém čase bychom pak řešili další neodkladné záležitosti( předoperační vyšetření, vyšetření těhotných, potvrzení ). V případě nejasností, volejte.

 Mnoho věcí se dá řešit přes email nebo telefon, pro lepší dostupnost a možnost sms byla zřízena mobilní linka naší ordinace fungující v klasické ordinační hodiny - 602 463 483 !

  Naši pacienti s možnou nákazou koronavirem ( stejně tak pacienti v karanténě)- v žádném případě nenavštíví ambulanci lékaře ani jiné zdravotnické zařízení, ale jako první kontaktují naši ordinaci telefonicky nebo emailem, až poté event. linku 112 nebo linku 1212 nebo hygienickou stanici  s následným řešením dané situace!!!  Pokud je stav závažný nebo dojde v průběhu léčby k akutnímu zhoršení, volejte linku RZP - 155!!! Pokud bude podezření vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta na nákazu COVID-19, vystavíme elektronickou žádanku na výtěr z nosu nebo krku metodou PCR . Ta bude ihned po vystavení odeslána do centrálního uložiště, pacient pak může na jakékoliv odběrové místo v republice a příslušný personál odběrového místa si žádanku z uložiště stáhne na základě kontroly občanského průkazu a kartičky pojištěnce a provede odběr na COVID-19. Zároveň bude-li třeba vystavíme elektronickou pracovní neschopnost bez nutnosti osobní navštěvy naší ordinace.

Sledujte webové stránky ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a zahraničí, kde najdete aktuální informace.

 

Očkujeme proti pneumokokům osoby starší 65 let plně hrazenou vakcínou PREVENAR 13 bez nutnosti přeočkování

 Vakcína je od distributora k dispozici, zájemci se mohou dostavit do ordinace k očkování, další vakcíny pak budou objednány dle poptávky pacientů.

Možnost výběru ze dvou vakcín( jak bylo dříve)  není, vakcína PNEUMO 23 již není k dispozici. Na úhradu PREVENARU 13 mají nárok pacienti v minulosti neočkovaní hrazenou vakcínou Pneumo 23

 Očkujeme též osoby mladší 65.let- vakcína pak není hrazena pojišťovnami, cena + aplikace v tuto chvíli 1600,- Kč.