CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI , PLATNÝ OD 1.4.2023

Vstupní, periodické, mimořádné prohlídky pro potřeby zaměstnavatele, pouze kategorie 1 400,-Kč
Prohlídka pro potřeby zaměstnavatele + vystavení zdravotního průkazu 600,-Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300,-Kč
Vystavení zdravotního průkazu 300,-Kč
Posudek k řízení motorových vozidel, vedení plavidla a podobně 400,-Kč
Posudek k prodloužení řidič. průkazu (65, 68 a dále po 2 letech) 300,-Kč
Vyšetření k zbrojnímu průkazu 500,-Kč
Zpráva lékaře o úrazu, trvalé následky, bodové ohodnocení úrazu 400,-Kč
Zpráva pro cest. kanceláře, soud, policii 200,-Kč
Potvrzení na profesní průkazy 400,-Kč
Potvrzení pro studium, tábory atd. 100,-Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 400,-Kč
Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění 500,-Kč
Potvrzení na zájmovou činnost 300,-Kč
Aplikace očkovací látky na vlastní žádost 200,-Kč
Pořízení papírové kopie 5,-Kč/str
Aplikace nehrazených vakcín dostupných v ordinaci + cena očkovací látky
FSME IMMUN ( klíšťová encefalitida – zánět mozku a mozkových blan) 900,-Kč
PREVENAR 13 ( meningitida, pneumonie – zánět mozkových blan, zápal plic a jiné infekce) ( nad 65 let hrazeno zdravotními pojišťovnami) 1600,-Kč
ADACEL ( kombinovaná vakcína černý kašel, tetanus a záškrt) (varianta při pravidelném očkování proti tetanu, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v každém věku) 800,-Kč
Ceny u ostatních nehrazených vakcín ( chřipka, žloutenka, papillomavirus a jiné) budou stanoveny dle aktuální ceny očkovací látky.