CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI , PLATNÝ OD 1.12.2015

Vyšetření pro potřeby zaměstnavatele (vstupní,periodické,mimořádné prohlídky) 350,-Kč
Vyšetření pro potřeby zaměstnavatele + vystavení zdravotního průkazu 500,-Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 200,-Kč
Vystavení zdravotního průkazu 300,-Kč
Posudek k řidičskému průkazu 350,-Kč
Posudek k prodloužení řidič. průkazu (65, 68 a dále po 2 letech) 250,-Kč
Vyšetření k zbrojnímu průkazu 450,-Kč
Zpráva o úrazu pro plnění pojistné události (pro pojišťovnu, policii, soud) 250,-Kč
Potvrzení a přihlášky na žádost pacienta (potvrzení na SŠ, VŠ, tábory, cest. kanceláře..) 100,-Kč
Aplikace očkovací látky na vlastní žádost 100,-Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 300,-Kč
Cílené vyšetření a sepsání předoperačního vyšetření u nepojištěného pacienta 400,-Kč